STYRELSEN

Styrelsen är föreningens företrädare och ingår avtal och köper in tjänster och varor. Styrelsen ansvarar för arbetet i föreningen och fattar beslut om föreningens organisation och förvaltning, underhåll av hus och mark samt ha underhållsplaner. 

Vidare avsätter styrelsen medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand med mera.

Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några frågor eller om du är intresserad av styrelsearbete.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag eller synpunkter.

Göran Svärd

Göran Svärd

Ordförande

Epost: huslyckan121@gmail.com

Telefon: ‭073-807 09 05‬

Domaregatan 8 D

Robin Edman

Robin Edman

Vice ordförande & Studieorganisatör

Domaregatan 10 C

Jonna Tapper

Jonna Tapper

Sekreterare

Domaregatan 6 C

Arlinda (Linda) Kciku

Arlinda (Linda) Kciku

Ledamot

Domaregatan 4 A

Rasmus Olsson

Rasmus Olsson

Ledamot

Domaregatan 12 A

Susanne Bermhagen

Susanne Bermhagen

Ledamot

Domaregatan 6 A

Ulrica Blom

Ulrica Blom

Ledamot

Domaregatan 10 A

REVISORER

Lisbeth Sjöberg

Lisbeth Sjöberg

Revisor

Domaregatan 12 A

Ingrid Åkesson

Ingrid Åkesson

Revisorsuppleant

Domaregatan 8 B

VALBEREDNING

Peter Johansen

Peter Johansen

Valberedning, sammankallande

Domaregatan 6 C

Vakant

Vakant

Valberedning