Sophantering

Restavfall, det avfall som blir över när du källsorterat enligt nedan, skall kastas i sopinkasten i anslutning till entréerna. Dock inte i sopinkasten vid B-entréerna. Dessa inkast är endast avsedda för organiskt avfall. Se nedan. Avfallet skall alltid vara väl paketerat.

Källsortering

Organiskt avfall är allt avfall som är biologiskt nedbrytbart genom kompostering eller rötning såsom:

-   matrester (även fisk- och köttben)
-   potatisskal, frukt och grönsaker
-   melittapåsar (inkl. kaffesump) och te-påsar
-   hushållspapper och servetter
-   äggskal etc.

Det organiska avfallet komposteras och blir bio-gas, planteringsjord och jordförbättringsmedel. Var därför noga med att ALDRIG kasta avfall som inte är biologiskt nedbrytbart, t.ex. plast, förpackningar, blöjor, snus, tobak, tuggummi etc. bland det organiska avfallet.

OBS!

Du får bara använda de speciella bruna komposterbara soppåsar som du får av föreningen till det organiska avfallet! Varje bunt innehåller 50 påsar. När de börjar ta slut hämtar du nya i sophuset vid Domaregatan 1. På så sätt har du alltid kompostpåsar hemma.

Det är alltså absolut förbjudet att använda plastpåsar för det organiska avfallet!!

När du vill bli av med ditt organiska avfall kastar du påsen genom den sopinkastlucka som är märkt ”Endast för organiskt avfall”. Inkasten finns vid B-ingången på varje hus, samt D-ingången till Domaregatan 2.

Restavfallet, det avfall som blir över när du källsorterat förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar kastar du i något av sopinkasten vid de övriga entréerna. Större föremål kastar du i de stora sopkärlen i sophuset vid Domaregatan 1.

Tidningar och förpackningar av papper glas, plast och metall samt batterier och grovsopor skall källsorteras enligt följande:

Tidningar och pappersförpackningar

Denna typ av avfall kastar du i därför avsedda sopkärl. Dessa finns i sophuset vid Domaregatan 1 och är märkta med tidningar respektive pappersförpackningar.

Förpackningar av glas

Behållare för denna typ av avfall hittar du också i sophuset, Domaregatan 1. Kärlen är märkta med vitt, alltså ofärgat, respektive färgat glas. Vad som skall kastas i respektive kärl framgår allså med all tydlighet.

OBS! Naturligtvis skall glaset vara fritt från burklock och kapsyler. Lock och kapsyler kastar du bland plast- eller metallavfallet! Föremål av porslin och keramik, lampor, speglar, bordskivor, prydnadsföremål av glas och liknande skall kastas i de stora sopskärlen.

Förpackningar av hård plast

På samma ställe som glasbehållarna hittar du kärl för detta avfall. OBS! I dessa kärl får endast förpackningar av hårdare plast kastas, alltså ingen mjuk plast typ plastpåsar o. dyl. eller andra föremål av plast som inte är att betrakta som förpackningar.

Förpackningar av metall

På samma ställe som glas- och plastbehållarna finns kärl för detta avfall. OBS! I dessa kärl får endast förpackningar av metall kastas, alltså inga andra metallföremål typ bil- och cykeldelar, husgeråd av metall m.m..

Alla förpackningar av papper, glas, hård plast och metall skall naturligtvis vara väl rengjorda innan dom kastas!!

Lampor, lysrör, småelektronik och hushållsbatterier

Behållare/kärl för detta avfall finns också i sophuset vid Domaregatan 1. OBS!! Endast hushållsbatterier får kastas här. Bilbatterier o.dyl. skall var och en lämna där nya sådana säljs eller på återvinningsgården på Filbornatippen.
Tänk på risken för att barn av oförstånd kan skadas allvarligt av batterisyran.

Grovsopor

Större föremål (grovsopor) skal kastas i de stora kärlen i sophuset. OBS! Det är absolut förbjudet att kasta hushållssopor i dessa kärl.

Borttransport av möbler, kylskåp, spisar, TV-, radio- och hushållsapparater, utrivna köksinredningar, badkar, tvättställ, toa-stolar m.m. skall respektive medlem själv ombesörja.

BLI EN ANSVARSKÄNNANDE KÄLLSORTERARE – VÄRNA OM VÅR MILJÖ !!


Publicerat

i

av

Etiketter: