Parkeringsplatser & garage


Inom brf Huslyckan finns 63 st parkeringsplatser och 43 st garage.


Om medlem som önskar hyra p-plats eller garage inte kan beredas möjlighet att hyra sådan/t är styrelsen i föreningen skyldig att på rättvisast möjliga sätt kunna fördela platserna.


Varje hushåll äger rätt att, i mån av tillgång, hyra maximalt en p-plats eller ett garage. Undantag kan göras enligt beslut av styrelsen.


Samtliga parkeringsplatser och garage är till för uppställning av motordrivet fordon som nyttjas av medlem folkbokförd på adress i brf Huslyckan. Används p-platsen eller garaget för annat upphör nyttjanderätten. Undantag kan dock göras efter skriftligt beslut av styrelsen om övriga avtalsvillkor uppfylls.

I samband med att ny medlem flyttar in noteras vederbörandes tillträdesdag på kölistorna för p-plats och garage.

Styrelsen ska tillse att turordningslistorna för kö till p-plats, garage och önskemål om byte av plats upprättas.


Tillgängliga parkeringsplatser och garage fördelas enligt följande ordning:

  1. Medlem som aldrig haft p-plats eller garage noteras på respektive kölista. Turordning enligt inflyttningsdatum.
  2. Medlem som hyrt p-plats eller garage men återlämnat platsen och vill stå kvar på kölistan: Turordning enligt lägenhetens tillträdesdatum.
  3. Medlem som redan har p-plats eller garage och vill byta till annan plats närmre bostaden: Turordning enligt lägenhetens tillträdesdatum.
    I det fall man tackar ja kommer man att få betala den, vid varje tid gällande administrationskostnad, f.n. 500 kr, föreningen får betala HSB nordvästra Skåne för hanteringen (registerändring, utskrift av nytt hyresavtal m.m.).

Styrelsen svarar för att kölistorna underhålls och ska, vid förfrågan från föreningens medlemmar kunna uppge vilken turordningsplats vederbörande har på respektive lista.


Publicerat

i

av

Etiketter: