Ordningsföreskrifter

Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller ​särskilda bestämmelser för dig som bostadsrättsinnehavare, bl.a. att man ska väl vårda lägenheten, vara aktsam om och väl vårda ​byggnader och tillhörande markområde. 

​Underrätta omgående vicevärden eller fastighetsskötaren om någon skada uppstått som måste avhjälpas snarast – t.ex. vattenläckage och liknande.

​Det åligger föreningens medlemmar att följa de regler och bestämmelser ​som finns angivna i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 

​Utöver dessa bestämmelser måste de ordningsföreskrifter som föreningen ​beslutar om följas. Om dessa inte respekteras kan nyttjanderätten till ​lägenheten förverkas!

​Observera att bostadsrättshavare även svarar för de personer som tillhör hushållet eller som gästar bostadsrättshavaren.

Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare kan du läsa om i bostadsrättsföreningens stadgar §§ 30 – 45.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: