Nya stadgar 

HSB Riksförbund har tagit fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar. De nya normal stadgarna innehåller nya bestämmelser till följd av förändrad lagstiftning, ett antal språkliga justeringar, samt förtydliganden. För att föreningens stadgar ska överensstämma med lag rekommenderas bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB att så fort som möjligt anta den senaste versionen av normalstadgarna. För att anta nya stadgar krävs beslut på två stämmor. 

Vi kommer därför att kalla till extra stämma under oktober för att ta det första beslutet. 


Publicerat

i

av

Etiketter: