Föreningsstämman

Vår ordinarie årsstämma gick av stapeln den 28 februari. Det fanns 47 röstberättigade medlemmar närvarande varav två genom fullmakt.

Dagordningen innehöll de sedvanliga mötespunkterna. Det hade inkommit tre motioner. Det beslutades

att motionerna är besvarade och att styrelsen får i uppdrag att se över kö- och turordningslistorna beträffande garage och p-platser. En ny styrelseledamot, Jenny Bergman, valdes efter Krzysztof Hursowicz som lämnat sitt uppdrag p.g.a. jäv då en ny revisor utsågs. Krzysztof och Weronika ingår i samma hushåll.

Efter stämman serverades smörgås och dryck och 10 skraplotter lottades ut bland närvarande medlemmar.

Styrelse, revisorer, HSB-fullmäktig och valberedning

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte ser den nya styrelsen ut som följer

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs:

Weronika JankowiakDomaregatan 4 C
Lisbeth SjöbergDomaregatan 12 A

Till fullmäktige till HSB Nordvästra Skånes stämmor utsågs:

OrdinarieRobin Edman
SuppleantPatrik Fransson

Valberedning:

För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Peter Johansen och nyvaldes Lars Magnus Larsson. Peter Johansen utsågs till sammankallande. Tyvärr kom det inget förslag på en tredje ledamot varför denna post blev vakant.


Publicerat

i

av

Etiketter: