Rättigheter & skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare kan du läsa om i bostadsrättsföreningens stadgar §§ 30 – 45.

Gemensam trevnad

I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre påverkad av varandra. ​Visa därför hänsyn till Dina grannar!

​I en bostadsrättsförening äger alla som bor i området tillsammans husen. Boendekostnaderna bestäms helt av föreningens självkostnad. Skador på byggnader och planteringar ökar dessa ​kostnader. Var därför aktsam om föreningens egendom.

Ordningsföreskrifter

Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller föreskrifter och särskilda bestämmelser för dig som bostadsrättsinnehavare, bl.a. att man ska väl vårda lägenheten, vara aktsam om och väl vårda byggnader och tillhörande markområde.

Underrätta omgående vicevärden eller fastighetsskötaren om någon skada uppstått som måste avhjälpas snarast – t.ex. vattenläckage och liknande.

Det åligger föreningens medlemmar att följa de regler och bestämmelser som finns angivna i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Utöver dessa bestämmelser måste de ordningsföreskrifter som föreningen beslutar om följas. Om dessa inte respekteras kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas!

Observera att bostadsrättshavare även svarar för de personer som tillhör hushållet eller som gästar bostadsrättshavaren.

Förtydligande av §§ 31-33 i HSB:s normalstadgar för bostadsrättsförening

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.

Bostadsrättshavaren svarar för följande underhåll: ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet samt det fuktisolerande skiktet i bad- och våtrum; icke bärande innerväggar; inredning i kök såsom spis, kylskåp, frys, kökssnickerier m.m.; inredning i badrum såsom badkar, tvättställ, wc-stol, badrumsskåp, speglar m.m.; inredning i övriga utrymmen till hörande lägenheten; glas i fönster och dörrar; lägenhetens ytter- och innerdörrar inklusive lås, brevlåda, tittöga m.m.. Bostadsrättshavaren svarar också för: målning av innersidorna av fönstrens båge och karm samt i förekommande fall mellan bågarna; målning av innersida av lägenhetsytterdörrens dörrblad och karm; målning av radiatorer och värmerör.

Stadgarna innebär således att bostadsrättshavaren utöver utbyten även skall svara för reparationer av t.ex. vattenblandare, tappventiler, synliga rör och elektriska strömställare och uttag.

Bostadsrättsföreningen svarar för följande underhåll: ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar), ledningar för avlopp, vatten och anordningar för informationsöverföring som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg,

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som ovan sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: