Kategori: Uncategorized

 • Styrelsen och jourlista

  Styrelsen och jourlista

  Styrelsens medlemmar och jourlistor har blivit uppdaterade.

 • Förslag att rösta om

  Hej Jag har uppaterat hemsidan. Jag skulle vilja release den publict. Jag vill att vi publicerar det material som finns på https://www.huslyckan.se/

 • Cykelplatser

  Cykelrum finns i källaren i hus 2, 6 och 10. Vi har även ett cykelgarage (garage nummer 18) där man kan hyra plats till sin cykel. Vänligen kontakta vicevärden eller […]

 • Årsstämma och styrelse

  Varje år håller föreningen årsstämma. Medlemmarna utser då styrelseledamöter, beslutar i vissa större frågor, informeras om föreningens ekonomi m.m.. ​Till stämman kan du lämna motioner om du har förslag eller önskemål om […]

 • Ordningsföreskrifter

  Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller ​särskilda bestämmelser för dig som bostadsrättsinnehavare, bl.a. att man ska väl vårda lägenheten, vara aktsam om och väl vårda ​byggnader och tillhörande markområde.  ​Underrätta omgående vicevärden eller fastighetsskötaren […]