Kategori: Information

 • Parkeringsplatser & garage

  Parkeringsplatser & garage

  Parkeringsplatser & garage

 • Ordningsregler

  Ordningsregler

  Ordningsregler för bostadsrättsföreningen huslyckan i Helsingborg

 • Sophantering

  Sophantering

  Restavfall, det avfall som blir över när du källsorterat enligt nedan, skall kastas i sopinkasten i anslutning till entréerna. Dock inte i sopinkasten vid B-entréerna. Dessa inkast är endast avsedda […]

 • Hjärtstartare

  Hjärtstartare

  Nu finns nu en hjärtstartare installerad i entréhallen i 6 A

 • Cykelplatser

  Cykelrum finns i källaren i hus 2, 6 och 10. Vi har även ett cykelgarage (garage nummer 18) där man kan hyra plats till sin cykel. Vänligen kontakta vicevärden eller […]

 • Rättigheter & skyldigheter

  Rättigheter & skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare kan du läsa om här.

 • Ordningsföreskrifter

  Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller ​särskilda bestämmelser för dig som bostadsrättsinnehavare, bl.a. att man ska väl vårda lägenheten, vara aktsam om och väl vårda ​byggnader och tillhörande markområde.  ​Underrätta omgående vicevärden eller fastighetsskötaren […]

 • Laddplats elbilar

  Laddplats elbilar

  Laddstolpe är införskaffad och redo att användas.

 • Felanmälan

  Kontakta HSB kundtjänst under ordinarie kontorstid. Telefon: 042-19 95 90 Online: Om akuta fel uppstår utanför ordinarie arbetstid skall du kontakta någon på jourlistan som finns uppsatt i trapphuset. Om […]

 • Gym

  Gym

  Brf har ett eget litet gym. Gymmet ligger i hus 4 med ingång från gaveln