ÅTERVINNING

Gemensam källsortering med Ängslyckan

Återvinningscentralen är belägen på gavlen till hus 1 på motsatta sida av Domearegatan.
Använd din dörrtag för att komma in i soprummet.

Klädinsamling finns på gavlen vid hus 2

Hushålls kompost slängs vid B-trapporna övrigt smått hushållsavfall slängs vid övriga trappor.

Komposterbart trädgårdsavfall finns på gavlen vid hus 12 (mot Elinebergs centrum)

“Alla sopor ska källsorteras rätt”

Vi betalar ett högre pris för restavfall än för källsorterade förpackningar. Är du osäker så finns det en sorteringsguide på NSRs hemsida https://nsr.se/sorteringsguiden/

Vad räknas som mjukplast?

Ibland kan det vara svårt att veta om en plastförpackning ska sorteras som mjukplast eller hårdplast.

Då kan du använda dig av följande tips:

Kan du knöla ihop din plastförpackning?
Då räknas det som mjukplast.

Frigolit, plastsugrör, fruktnät och tandkrämstuber
sorteras som mjukplast.

Plastdelen på blister (tablettkartor) sorteras som mjukplast.

Bruna påsar
för komposterbart avfall
finns att hämta gratis i Återvinningscentralen.

Påsarna slänger du
vid B-trappan i ditt hus

Skölj ur förpackningarna

Rena förpackningar luktar mindre illa. Det blir trevligare hemma hos dig, i återvinningscentralen och på soptippen.

Platta till förpackningarna

Vi betalar hämtningen per kubik. Ju mer du kan vika ihop och platta till desto billigare blir det.

Sortera rätt

Alla invånare i Helsingborg är skyldiga att källsortera enligt Helsingborgs Stads renhållningsförordning.

FÖRPACKNINGAR

Obs! Om det INTE är en förpackning ska den sorteras som restavfall!

GLAS

Vitt och färgat

PAPP / KARTONG

Alla former

METALL

Även kapsyler / lock

PLAST

Hård och mjuk

ÖVIGT ATT SORTERA

TIDNINGAR

även magasin (ej böcker)

BATTERIER

endast hushållsbatterier

LAMPOR / EL

Lysrör, CD-spelare och mindre hushållsel

FÖRTYDLIGANDE

Organiskt avfall

Organiskt avfall är biologiskt nedbrytbara genom kompostering, t.ex. matrester, potatisskal, frukt och grönsaker, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper, snittblommor, servetter, äggskal m.m.

Efter kompostering blir det planteringsjord och jordförbättringsmedel. Du får inte kasta plastpåsar, förpackningar, blöjor i organiskt avfall.

Använd speciella papperspåsar för organiskt avfall. Dessa finns att hämta i återvinningscentralen Domaregatan 1.

Restavfall

Det som inte ska källsorteras läggs i restavfall. Som porslin, blöjor, glas som inte är förpackning, krukor, tandborstar eller väldigt smutsiga förpackningar.

Grovsopor

Skrymmande sopor som möbler, mattor med mera ska ni själva transportera till soptippen eller lägga i containern som kommer till Domaregatan 2 gånger per år.

Farligt avfall

Oljor, kemikalier, kvicksilvertermometrar, frätande ämnen, bilbatterier,  Transportera dem till Filbornatippen.

Tack för att du läste ända hit