Årsstämma och styrelse

Varje år håller föreningen årsstämma. Medlemmarna utser då styrelseledamöter, beslutar i vissa större frågor, informeras om föreningens ekonomi m.m..

​Till stämman kan du lämna motioner om du har förslag eller önskemål om förbättringar eller förändringar som rör föreningen. Dessa motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen. Motion skall lämnas innan september månads utgång. Om du inte vill lämna in motion till stämman kan du få dina önskemål behandlade i alla fall. Ta i sådant fall kontakt med  vicevärden eller någon ledamot i styrelsen så behandlas ditt ärende på ett styrelsemöte istället.

​Styrelsen som alltså utses av årsstämman ansvarar för den tekniska ​och ekonomiska förvaltningen av föreningens fastigheter. Styrelsens ​befogenheter regleras av föreningens stadgar.


Publicerat

i

av

Etiketter: