Den kooperativa boendeformen som HSB representerar, innebär att man som bostadsrättsinnehavare har stora möjligheter att påverka sitt boende. Medlemskapet innebär bland annat att man kan engagera sig aktivt i sin bostadssituation genom att t.ex. vid årsstämmorna delta i val av styrelse, framlägga förslag i olika frågor, t.ex. förbättring av den yttre och inre miljön, trivselfrågor o.s.v.. Ett annat sätt kan vara att man själv engagera sig i styrelsearbetet.

Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmande utan även ansvar. Betydelsefullt är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning, grannar och bostadsrättsföreningen i sin helhet. För att få fasta normer när det gäller dessa frågor, har föreningsstämman beslutat att vissa ordningsregler skall gälla. Dessa regler kan naturligtvis komma att kompletteras om föreningens styrelse finner
anledning till detta.

Det finns även en del rent praktiska saker att upplysa om. Var finns vicevärdskontoret och när är detta öppet? Kan jag hyra garage eller p-plats? Finns det lokaler att hyra eller låna? Hur fungerar sophanteringen i föreningen? O.s.v.. Detta har vi försökt att täcka in så fullständigt som möjligt i de följande praktiska anvisningarna.

 • Bredband och TV

  Bredband och TV

  Basutbud för TV ingår i månadsavgiften. Men vill du ha fler kanal eller installera bredband hemma kontakta: TELE2 (ComHem) basutbud TV ingår, uttag för router. TELIA via fiber, uttag för router TV, […]

 • Gym

  Gym

  Brf har ett eget litet gym. Gymmet ligger i hus 4 med ingång från gaveln

 • Hjärtstartare

  Hjärtstartare

  Nu finns nu en hjärtstartare installerad i entréhallen i 6 A

 • Laddplats elbilar

  Laddplats elbilar

  Laddstolpe är införskaffad och redo att användas.

 • Ordningsregler

  Ordningsregler

  Ordningsregler för bostadsrättsföreningen huslyckan i Helsingborg

 • Parkeringsplatser & garage

  Parkeringsplatser & garage

  Parkeringsplatser & garage

 • Rättigheter & skyldigheter

  Rättigheter & skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare kan du läsa om här.

 • Sophantering

  Sophantering

  Restavfall, det avfall som blir över när du källsorterat enligt nedan, skall kastas i sopinkasten i anslutning till entréerna. Dock inte i sopinkasten vid B-entréerna. Dessa inkast är endast avsedda […]