Månad: februari 2024

  • Gymmet

    Gymmet

    Fr.o.m. nu är Jonna Tapper ansvarig för gymmet. Ordningsregler och inventarieförteckning är uppsatta i gymmet. Om det är ostädat eller är oordning bland redskapen eller om något är trasigt eller […]

  • Föreningsstämman

    Föreningsstämman

    Vår ordinarie årsstämma gick av stapeln den 16 januari. Det fanns 31 röstberättigade medlemmar närvarande. Stämman beslutade att omvälja Göran Svärd för en mandatperiod på två år. Två av styrelseledamöterna, […]