HSB Brf. Huslyckan

Domaregatan 2 -12, Helsingborg

Aktuellt
Information
Bomiljö i bild
På kartan
Närområdet

Aktiviteter
Kontakt

STYRELSEN INFORMERAR MARS 2017
Informationbladet i PDF-format öppnar du här!

STYRELSEN INFORMERAR OKTOBER 2016
Informationbladet i PDF-format öppnar du här!

STYRELSEN INFORMERAR SEPTEMBER NR 2 2016
Informationbladet i PDF-format öppnar du här!

STYRELSEN INFORMERAR SEPTEMBER NR 1 2016
Informationbladet i PDF-format öppnar du här!

STYRELSEN INFORMERAR APRIL 2016
Informationbladet i PDF-format öppnar du här!

STYRELSEN INFORMERAR DECEMBER 2015
Informationbladet i PDF-format öppnar du här!

STYRELSEN INFORMERAR OKTOBER 2015

Nu börjar hösten göra sig påmind på allvar. Den blåsiga och råkalla väderleken innebär att man vill hålla sig inomhus i den ”goa stug-värmen”. Vi är redan en bit in i oktober och träd och buskar börjar så smått ändra färg och avlövas. Men hösten har ju sin tjusning den också!

Här kommer lite aktuell information från styrelsen.

INBJUDAN TILL MEDLEMSTRÄFF
Vi har härmed nöjet att inbjuda till medlemsträff Onsdagen den 28 oktober 2015, Kl. 18.30 i Samlingslokalen, Domaregatan 6

Syftet är att träffa medlemmarna, både nya och gamla, dels från styrelsens sida, dels grannar emellan. Vi tycker att detta är ett utmärkt forum att ge medlemmarna möjlighet att, på ett mer informellt sätt, samtala kring saker som känns angelägna. Naturligtvis kommer styrelsen också att informera om aktuella frågor rörande bl.a. underhåll, ekonomi m.m.. V.g. fyll i anmälningstalongen som bifogades i det fysiska utskicket!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Föreningsstämma
Vi vill informera om att årets föreningsstämma går av stapeln onsdagen den 25 november kl. 18.30. Skriv in detta i din kalender redan nu så du inte bokar in något annat då. Möteshandlingar delas som vanligt ut senast 14 dagar innan stämman.

Rengöring av fasader
Rengöringen av våra fasader är snart klar. Tyvärr uppstod en plump i protokollet beträffande balkong-fasaderna. När arbetet med rengöringen av dessa påbörjades, noterade vi att resultatet inte blev som förväntat. Orsaken till detta är att en del av den vita färgen tvättas bort i samband med rengöringen så att det gråa underlaget lyser igenom, med ett smutsigt utseende som följd. Därför beslutade vi att balkongfasaderna inte skall rengöras. Det hade varit att kasta pengarna i sjön som man brukar säga.

Sopsortering
Vi har noterat att många inte viker ihop kartongerna för bl.a. mejeri- och juiceprodukter innan de kastas. Det kastas även hela pappkartonger utan att dessa först plattas till eller tas sönder. Detta för med sig att de tar upp onödigt mycket plats i kärlen för pappersförpackningar, vilket får till följd att kärlen onödigt snabbt blir fulla! En betydligt bättre ordning efterlyses!

Hur man plattar till/ tar sönder en pappkartong känner nog alla förhoppningsvis till. Hur man viker ihop en mjölkförpackning kanske alla inte vet. Det är busenkelt om du följer den här beskrivningen.

SOPHANTERING


Det händer alltför ofta att det hamnar allehanda avfall, t.ex. möbler, elektriska apparater, radio- och TV-apparater, gamla cyklar, byggnadsavfall
m.m. i och vid de stora sopkärlen på vår sopgård vid Domaregatan 1.

Detta innebär att vi får betydligt dyrare kostnader för sophanteringen än nödvändigt då kärlens innehåll då inte räknas som källsorterat. Ovan nämnda exempel på avfall får absolut inte kastas i dessa sopkärl. Dessa kärl är endast avsedda för större hushållssopor som blir över när man källsorterat tidningar och förpackningar av glas, metall, plast, papper samt organiskt avfall och numera även lampor/lysrör och småelektronik.

CONTAINER KOMMER ONSDAGEN DEN 4 NOVEMBER
För att ge dig möjlighet att bli av med denna typ av avfall, vi kan kalla det grovsopor, så kommer en container att ställas upp vid gatugaveln till Domaregatan 8
Containern kommer att stå kvar över helgen och tas bort måndagen den 9 november.
Passa nu på att städa alla era gömmor och gör er av med allt onödigt som ni ändå inte använder.
Vi förutsätter att alla respekterar ovanstående ordning så att vi får de olika soporna på rätt ställe och i rätt sopkärl i fortsättningen.

Vi önskar er alla en skön fortsättning på hösten
Styrelsen                                                    

STYRELSEN INFORMERAR AUGUSTI 2015

 

Nu lider redan augusti månad mot sitt slut. Efter en bedrövlig sommar med regn och kyla kom ändå den efterlängtade sommarvärmen till sist. Sköönt!! Dock verkar det som att det nu blir en återgång till mer ”normalt” väder. Tids nog gör hösten sitt inträde, men den har sin tjusning den med. Under den gångna sommaren har det inte hänt så mycket i föreningen, då skall man ju njuta av ev. ledighet, sol, bad, och kanske en liten semestertripp, men nu börjar allvaret göra sig påmint igen så här kommer lite aktuell information.

  Planteringarna
Ett nytt träd har planterats i ”bönan” mellan 4:an och 6:an. Det är en prydnadsapel som heter Malus Rubin på latin och kommer förhoppningsvis att se ut som på bilden om några år. Trädet ersätter ett som vi tidigare fått ta bort.

I rabatten mellan 2:an och p-platserna mot Elinebergsvägen har det planterats Ölandstok. Detta kommer att medföra att de boende på 1:a våning får ett bättre skydd mot bilarnas strålkastarljus.

Nya Ölandstok har planterats i 8:ans entrégång vid lekplatsen. De nya ersätter de gamla som blivit förväxta.

Den milda och snöfattiga vintern och våren har medfört att växtligheten i en del av våra rabatter blivit mycket frodig och är i behov av beskärning. En inventering har därför gjorts tillsammans med HSB Trädgård. Detta arbete kommer att utföras under hösten och vårvintern.

Avgifts- och hyreshöjning den 1 oktober 2015, 2 %
 
På grundval av budget och 10-årsprognos har styrelsen beslutat att höja nu utgående årsavgifter för lägenheter samt hyror för lokaler, garage, parkeringsplatser och cykelplatser med 2 % den 1 oktober 2015.

Anledningen till höjningen är ökade drifts- och underhållskostnader samt en ökad reservering till fonden för yttre underhåll för att föreningen ska vara förberedd inför kommande framtida underhåll.

Observera att hyrorna kommer att avrundas uppåt till närmaste hel 5/10-krona.

Det börjar bli en följetong!
Nu har det hänt igen! Trots ett antal tidigare påpekanden har det åter hänt att någon glömt att hänga tillbaka nyckeln när man tvättat klart. Att det ska det vara så svårt! Som vi tidigare påpekat, orsakar det naturligtvis problem för nästa som skall tvätta. Dessutom innebär det ju även en hel del onödigt arbete för oss som skall försöka ordna upp det hela!

Det är ju mänskligt att glömma! Dock efterlyser vi än en gång en skärpning beträffande nycklarna! Ta för vana att ALLTID kolla att samtliga nycklar är tillbakahängda när du tvättat klart så slipper vi framtida problem!
TACK PÅ FÖRHAND!

Nya sopkärl för glas i återvinningen
Som du nog redan noterat har vi fått nya kärl för vitt och färgat glas i återvinningen. Anledningen till detta är att de gamla bara hade två hjul och därför svåra att manövrera beroende på sin tyngd. De nya har tre hjul och är betydligt lättare att hantera.

Vi har även för avsikt att sätta ytterligare ett stort kärl inne på sopgården för förvaring av säckarna med mjukplastavfall. Dessa ligger f.n. på marken, vilket inte ser så trevligt ut.

Nya lås i tvättstugorna
Det händer lite då och då att nycklar råkar blir inlåsta i både tvättstuga och mangelrum. Detta beror på att dörren går i låst när man stänger den, så kallat smäcklås. För att råda bot på detta håller vi på att byta ut låsen till en sort som man måste låsa med nyckel. Observera att man vrider nyckeln medsols för att låsa och motsols för att låsa upp dörren till mangelrummet. Med denna åtgärd borde inlåsta nycklar vara ett minne blott.

Öppna entrédörrar!
Detta skrev vi om i förra info-bladet! Trots det står en del entrédörrar öppna under nätterna. Om detta beror på att man inte läst informationen eller att man inte bryr sig är svårt att säga. Därför upprepar vi budskapet än en gång.

Trapphusets entrédörr skall normalt hållas stängd av säkerhetsskäl!

Vid varm väderlek har vi noterat att en del entrédörrar står öppna under sena kvällar och ibland även under nätterna. Att haka upp dörren är lätt men att sedan ta ansvaret för att den blir stängd igen är tydligen betydligt svårare. Vad en nattöppen entrédörr kan innebära för säkerheten och tryggheten kan säkert alla föreställa sig. Eller?

Vi förstår att det kan vara lockande att haka upp dörren i tron att det blir svalare i trapphuset. Resultatet blir dock det motsatta då utomhusluften oftast är varmare än den som finns inomhus. Dessutom blåser det in en hel del damm, papper, torra löv m.m. till stort förtret för dem som bor på 1:a våningen.

Om entrédörren vid behov ställs upp vid t.ex. in- och uttransport av större föremål eller kortvarig vädring skall den naturligtvis stängas genast när behovet inte längre finns. För allas säkerhet och trygghet hoppas vi att ALLA respekterar ordningen med stängd entrédörr i fortsättningen.

Lagning av källaryttertrappor
Det finns en del skador i en del av våra källaryttertrappor. Detta kan, om oturen är framme, orsaka att man faller och skadar sig, vilket vi naturligvis inte vill skall hända. Skadorna på trapporna kommer att åtgärdas inom kort. Arbetet är beställt av Jonas Mureri.

Målning av garage
Garaget mellan 2:an och 4:an mot Rikshem, alltså garage 29 – 43, har målats om. Samtidigt har en del rötskadad träpanel bytts ut.

Motioner
Sist men inte minst vill vi påminna om att, enligt föreningens stadgar, eventuella motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 september.

Vi önskar er alla en varm och skön sensommar
Helsingborg i augusti 2015
Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR MAJ 2015

 Det är vååår! Det är samma konstaterande vid frukostbordet varje år: ”Nämen har du sett så stora knopparna har blivit” och så, plötsligt, är våren här på allvar och vår finautemiljö grönskar och våra lökväxter, buskar och träd blommar. Visst är det härligt!
Folk kryper fram ur skrymslen och vrår och vänder ansiktena mot solen och njuter och alla verkar lite gladare trots att många samtidigt svär över rinnande ögon och täppta näsor. Men hur skulle det kunna bli vår utan pollen?

Då var det dags att fatta pennan igen för lite ny information.

Nya stadgar
  Nu har Bolagsverket registrerat våra nya stadgar. Det innebär att det är dessa som gäller numera. Kan läsar här stadgar

Enkät – lokalanvändning
  Vi fick in 42 svar på enkäten om förslag på hur vi skulle kunna använda den tomma lokalen i 4:an.
Svaren fördelade sig enligt följande: 2 st ville att den skulle hyras ut som tidigare, 10 st ville att den skulle göras om till gästrum och 30 st ville ha ett gym. Det var alltså tre fjärdedelar av svaren som var för ett gym. Utifrån detta har styrelsen fattat beslut om att gå vidare på den linjen och undersöka möjligheter och kostnader för att inrätta ett gym.

Montage av räcken/handledare
  För att öka säkerheten och tryggheten har det monterats räcken/handledare på båda sidorna i våra källaryttertrappor. Av samma skäl och för att underlätta vid in- eller utpassage har handledare också monterats vid våra entrétrappor. Båda åtgärderna har mottagits mycket positivt av de boende.

Injustering av värmesystemet
  Trots en hel del åtgärder har vi tyvärr fortfarande några lägenheter som har för låga temperaturer. EVU jobbar med att lösa detta snarast möjligt.
Hör av dig till Göran Svärd, tel. 073-800 35 20, om du upplever att du har problem med värmen.

Målning av källargångar
  Nu är resterande målningsarbeten av bl.a. förrådsplanken i sidogångarna och åtgärdandet av uppkommen blåsbildning och avflagning i färgen på källargolven klart.

Extra förråd att hyra
  Det finns extra förråd (de gamla soprummen) lediga att hyra i Domaregatan 2, 4 och 12. Hyran är f.n. 65 kr/månad. Vänd dig snarast till v.v.-kontoret om du är intresserad! Först till kvarn ………..!

Glidande entrémattor
  Som du säkert noterat ligger våra entrémattor inte stilla. När man torkar av skorna när man kommer in flyttar sig mattan inåt på entrégolvet. Orsaken till detta är på att mattan glider på betongytan där den gamla torkmattan låg. För att råda bot på detta har vi provat att måla den råa betongytan i en av entréerna med mycket gott resultat som följd. Samma målningsbehandling kommer därför att göras i övriga entréer så att vi får mattor som ligger stilla framöver.

Cykelplatser
  Det finns efterfrågan på platser i cykelgaragen från medlemmar som är i verkligt behov av plats där. Alla har ju inte de fysiska förutsättningarna för att transportera cykeln upp och ner i källartrappan. Vi vill därför be dig som hyr plats i något av cykelgaragen och inte längre använder din cykel, att lämna platsen till någon som behöver den bättre. Använder man inte cykeln, och vill ha den kvar, kan den ju lika gärna stå i cykelrummet i källaren. Vänd dig snarast till v.v.-kontoret om du vill säga upp din hyrda cykelplats.

Säkerhet på taken
  Säkerhetsreglerna för att vistas på våra tak har förstärkts. Trots att vi har i stort sett platta tak, krävs det numera att det finns fästanordningar för säke-rhetslina på taken. Fästanordningar i erforderlig omfattning kommer därför att monteras så att vi uppfyller kraven. Så ser du någon på taken så är det troligen detta arbete som pågår.

Nya dammsugare i tvättstugorna
  Som du kanske sett har det kommit nya, lite behändigare, dammsugare i tvättavdelningarna för att underlätta städningen i bl.a. torkrummen. För att möjliggöra detta finns el-uttag i alla torkrum, mangelrum samt i tvättstugan. Dammsugaren finns placerad i anslutning till torkrummen. Var vänlig
byt uppsamlingspåse när den som sitter i maskinen är full! En extra påse finns i tvättstugan.

OBS! Ställ tillbaka dammsugaren på sin plats när du använt den! Säg också till när du bytt dammpåse så att en ny kan läggas i tvättstugan!

Målning av garage
  Garaget mellan 2:an och 4:an mot Rikshem, alltså garage 29 – 43, är i behov av ommålning. Detta kommer att utföras under juni 2015. Samtidigt kommer en del rötskadad träpanel att bytas ut. När den skadade panelen skall bytas ut kan inga bilar stå i berörda garage. De garagehyresgäster som berörs kommer att kontaktas när det är dags att utföra arbetet.

Nu har det hänt igen!
  Trots tidigare påpekande har det åter hänt att någon glömt att hänga tillbaka en nyckel när man tvättat klart. Som vi påpekat tidigare, ställer detta naturligtvis till det för nästa som skall tvätta. Det innebär ju också en del onödigt arbete för oss som skall försöka ordna upp det hela!
Det är ju mänskligt att glömma! Dock efterlyser vi återigen en skärpning beträffande nycklarna! Ta för vana att ALLTID kolla att samtliga nycklar är tillbakahängda när du tvättat klart.

TACK PÅ FÖRHAND!

Sist men inte minst
måste vi erinra om att trapphusets entrédörr normalt skall hållas stängd av säkerhetsskäl.Vid varm väderlek har vi noterat att en del entrédörrar står öppna under sena kvällar och ibland även under nätterna. Att haka upp dörren är lätt men att sedan ta ansvaret för att den blir stängd till kvällen tydligen betydligt svårare. Vad en nattöppen entrédörr kan innebära för säkerheten kan säkert alla föreställa sig. Eller? Vi förstår att det kan vara lockande att haka upp dörren i tron att det blir svalare i trapphuset. Resultatet blir dock det motsatta då utomhusluften ofta är varmare än den som finns inomhus. Dessutom blåser det in en hel del damm, papper, torra löv m.m. till stort förtret för dem som bor på 1:a våningen. Om entrédörren vid behov ställs upp vid t.ex. transport av större föremål eller kortvarig vädring skall den naturligtvis stängas genast när behovet inte längre finns. För allas säkerhet och trygghet hoppas vi att ALLA respekterar ordningen med stängd entrédörr i fortsättningen.

Ha en fortsatt skön vår / Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR FEBRUARI 2015
Vi börjar redan närma oss månadsskiftet februari/mars. Hoppas du haft sköna och trevliga jul- och nyårshelger. Nu har vi släckt våra ljusslingor i träden för säsongen. I vinter har snön i stort sätt lyst med sin frånvaro, både på gott och ont. Det goda är att det inverkat positivt på våra kostnader för snö- och halkbekämpning. Det negativa är att det varit ovanligt mörkt och grått, vilket kanske inverkat menligt på humöret. Men vi går mot ljusare tider, dagen har redan förlängts med tre timmar sedan vintersolståndet i december! Härligt!

Här kommer lite färsk information från styrelsen.

OVK-kontroll
Nu är det snart dags att utföra lagstadgad OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) av föreningens ventilationssystem. Vid besiktningen kontrolleras bl.a. att lägenheternas luftomsättning uppfyller gällande normer. Kontrollen skall utföras av BI-Vent AB. Närmare besked om tidpunkt
när kontrollen skall utföras kommer du att få i din brevlåda senare.

OBS!  För att mätningarna skall bli rättvisande ombeds du att se till att samtliga friskluftsventiler
           i din lägenhet är rena och står fullt öppna.
           Rengör även frånluftsventilen i badrummet samt filtret i spiskåpan i köket.

Facebook
För att bredda kommunikationsvägarna inom föreningen har vi startat en facebook-grupp. Tanken med gruppen är att skapa en plattform för information och kommunikation mellan medlemmarna och styrelsen. Gruppen skall ses som ett komplement till övrigt informationsutbyte i föreningen. Observera att gruppen endast är öppen för medlemmar och boende i brf Huslyckan.
Låter det intressant? Är du intresserad av att delta i gruppen, följ då nedanstående länk och anmäl dig!  https://www.facebook.com/groups/huslyckan/

Enkät – lokalanvändning
Vi har en lokal som står tom i 4:an. Nu är den stora frågan; vad skall vi använda den till. Förslag som styrelsen diskuterat har varit gästrum eller gym men det kan naturligtvis finnas andra alternativ. Vad tycker du? Bifogat info-bladet hittar du en enkät där du ger uttryck för vad just du skulle tycka vara
bra att ha tillgång till i föreningen.
Fyll i enkäten och lägg den i föreningens brevlåda i 8 A senast den 8 mars 2015.

Montage av räcken/handledare
För att öka säkerheten och tryggheten finns det behov av räcken/handledare på båda sidorna i våra källaryttertrappor. Idag finns detta bara i källartrappan ner till samlingslokalen i 6:an. Det har också framförts önskemål om att det borde finnas något mer att hålla sig i vid våra entrétrappor, detta för
att underlätta vid in- eller utpassage.
Under våren kommer därför räcken/handledare att monteras i våra källaryttertrappor och i anslutning till entrétrapporna.

Extra föreningsstämma
På vår ordinarie stämma 2014-11-26 beslutades det om att anta nya stadgar. Beslutet var enhälligt. Det erinrades då också om att en stadgeändring kräver beslut på två efter varandra följande stämmor f ör att beslutet skall bli giltigt. Med anledning av stadgeändringen kommer därför extra förenings-stämma, då andra beslutet skall tas, att avhållas måndagen den 23 mars 2015. Boka datumet redan nu i din kalender så du inte missar det!
Kallelse och dagordning kommer som vanligt i din brevlåda lite närmare stämmodatumet. Denna gång bifogas dock inte handlingarna gällande stadgebytet då dessa skickades ut till den ordinarie stämman.

Angående hundar i källare och tvättstugor
Det har framförts klagomål på att hundar tas med i källare och tvättstugor, ibland är de dessutom inte ens kopplade.
Att ta med sin hund i källaren, och speciellt i tvättstugan, är absolut olämpligt! Det finns boende som är allergiska mot eller har rädsla för hundar! Givetvis skall alla kunna gå ner i källaren utan att behöva känna oro eller obehag för hundar! I tvättstugan anser vi att det är tabu att ta med sin hund, hur snäll och väluppfostrad den än är. Där hanterar man textilier och alla kan ju förstå vad som kan bli följden om man är allergisk mot hund.
Lämna alltså hunden hemma när du går ner i källaren/tvättstugan i fortsättningen!

Sophantering
Vi har noterat att det ofta finns sopor förpackade i vanliga plastpåsar i de sopkärl som är till för organiskt avfall! Detta är absolut förbjudet! I dessa sopkärl, som finns vid entréerna till 2 B och
D samt B-entréerna till 4, 6, 8, 10 och 12, får endast organiskt avfall förpackat i de speciella bruna pappers-påsarna kastas. Det står dessutom ”Endast för organiskt avfall” på dessa sopinkastluckor.
Det skall också framhållas att vi får betala extra om det finns andra sopor än de avsedda i kärlen. Mycket onödiga kostnader eller hur!

Injustering av värmesystemet
Nu är injusteringen av värmesystemet i stort sett klar. Vi kan konstatera att injusteringen gett önskat resultat. Det finns dock fortfarande några lägenheter där vi har problem med för låga temperaturer.
EVU jobbar med att lösa detta och vi hyser goda förhoppningar om att problemen skall vara avhjälpta under v. 9.
Syftet med injusteringen var att fördela värmen så att alla lägenheter, så långt möjligt, fick likvärdig temperatur. Det vi strävar efter är att rumstemperaturen skall vara mellan 21-22 o C, dock kan den
under vissa väderförhållanden tillfälligt vara lägre.
Hör av dig till Göran Svärd, tel. 073-800 35 20, om du upplever att du fortfarande har problem med värmen.

Målning av källargångar
Resterande målningsarbeten av bl.a. förrådsplanken i sidogångarna och åtgärdande av blåsbildning i golvfärgen pågår. Dessa arbeten beräknas vara klara i början på mars. Det kommer att sättas upp information på anslagstavlorna om när respektive hus är berört.

Container
Vi vill redan nu flagga för att vårens grovsopscontainer som vanligt kommer i april. Mer info om detta kommer senare.

Det var allt för denna gången.
Styrelsen

 

STYRELSEN INFORMERAR DECEMBER 2014
Lucia har nyss varit och hälsat på och jul- och nyårshelgerna står för dörren! Vädret har tyvärr varit minst sagt milt, blåsigt och regnigt den sista tiden, inte något önskeväder man vill ha i julmånaden precis! Belysningen i träd och planteringar, lägenhetsfönster och på balkonger/altaner sprider dock trevnad och ljus kring oss i vintermörkret. Den 22 december inträffar vintersolståndet, sedan går vi mot ljusare tider igen! Härligt!

Apropå ljus – du lämnar väl inga levande ljus tända i rum där du inte vistas! Och hur är det ställt med brandvarnaren?
När testade du funktionen senast?

Här nedan följer lite aktuell information.

Föreningsstämman
Årsstämman gick av stapeln den 26 november. Det fanns 41 röstberättigade medlemmar närvarande, vilket var 7 färre än på föregående stämma. Stämman avlöpte i en avspänd och trevlig atmosfär, precis som den brukar. F.d. styrelseledamoten David Jaxmar, som flyttat från föreningen, avtackades med blommor och gåva.
Förutom de sedvanliga mötespunkterna behandlades en revision av föreningens stadgar samt förslag till instruktion för valberedning.
Beträffande stadgerevisionen så redogjorde Göran för behovet av en stadgeändring samt för större förändringar mellan nuvarande stadgar och stadgeförslaget. Efter debatt beslutades enhälligt att anta förslaget till nya stadgar. Göran erinrade om att en ändring av föreningens stadgar kräver beslut på två på varandra följande stämmor innan de börjar gälla. Ytterligare en stämma ska alltså hållas.
Vid föregående stämma fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en instruktion för föreningens valberedning. I arbetsgruppen har Jan Karlsson, Lars-Magnus Larsson, Mikael Fagerhov och Göran Svärd ingått. Jan Karlsson presenterade arbetsgruppens förslag. Efter debatt beslutade stämman att anta arbetsgruppens förslag till instruktion.

Efter stämman blev det dags att äta en god smörgås och ha lite trevligt prat med grannarna. 10 stycken skraplotter lottades också ut bland närvarande medlemmar.

Styrelse, revisorer och valberedning Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte ser den nya styrelsen ut som följer:
Ordförande:          Göran Svärd Domaregatan 8 D
Vice ordförande:   Robin Edman Domaregatan 10 C
Sekreterare:          Jonna Tapper Domaregatan 6 C
Vice sekreterare:   Anna Lindgren Domaregatan 2 C
Ledamot:              Lena Sommarin Domaregatan 8 A
Ledamot:              Anna Ingers Domaregatan 2 E
Ledamot:              Mikael Fagerhov Domaregatan 6 A
Studieorganisatör: Robin Edman Domaregatan 10 C

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs:
Revisor:                Ingrid Åkesson Domaregatan 4 C
Revisorsuppleant:  Lisbeth Sjöberg Domaregatan 12 A

Valberedning:
Valberedningen har bestått av Lars-Magnus Larsson, sammankallande, och Mikael Fagerhov. Lars-Magnus Larsson hade avsagt sig uppdraget på grund av personliga skäl.
Då Mikael Fagerhov valdes in i styrelsen avsade han sig uppdraget att ingå i valberedningen. För tiden fram till nästa ordinarie stämma nyvaldes Marlena Cederhagen och Peter Johansen. Marlena utsågs till sammankallande.
Ovanstående uppgifter angående styrelsen m.fl. kommer som vanligt även att finnas uppsatta på anslagstavlorna i trapphusentréerna.

Lagning av entrédörrar
Som vi informerade om i förra info-bladet har golvbeläggningen spruckit innanför entrédörrarnas tröskel i en del av trapphusen. Arbetet med att åtgärda skadorna har nu påbörjats. Samtidigt skall fördjupningen där den gamla torkmattan låg gjutas igen så att golvet blir slätt och fint under den nya torkmattan. Arbetet utförs av Jonas Mureri. I samband med arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad eftersom de nygjutna ytorna inte får beträdas under 2 – 3 timmar. Anslag kommer att sättas upp på anslagstavlorna om när respektive trapphus skall åtgärdas.

Inkoppling av nya värmekulvertrör
Imtech är nu klara med arbetet. Dock har vi, vilket vi tidigare informerat om, råkat ut för problem med värmetillförseln i en del lägenheter, vilket vi givetvis beklagar. Det har visat sig att orsaken i de flesta fall berott på att luft kommit in i värmesystemet och att stam- och elementventiler inte fungerat som de skall. Tyvärr är problemen sådana att vi inte kunnat förutse dessa. Givetvis är vår ambition att komma tillrätta med störningarna så fort det går.
Hör av dig till Göran Svärd, tel. 073-800 35 20, om du upplever att du fortfarande har problem med värmen.

Injustering av värmesystemet
Efter inkopplingen av de nya värmekulvertrören har det visat sig att värmen inte är riktigt rätt fördelad mellan lägenheterna. I en del lägenheter är det alldeles för varmt medan det i en del lägenheter är för kallt. För att komma tillrätta med detta skall en injustering av värmesystemet utföras. Syftet är att fördela värmen så att alla lägenheter, så långt möjligt, får likvärdig temperatur. Det vi strävar efter är att rumstemperaturen skall vara mellan 21-22 oC, dock kan den under vissa väderförhållanden tillfälligt vara lägre. För att utföra injusteringen, som skall utföras av EVU Energi & VVS Utveckling AB, skall samtliga lägenheter besökas. Närmare besked om tidpunkt m.m. när injusteringen skall utföras kommer du att få i din brevlåda senare.

Målning av källargångar
En del målningsarbete finns kvar att utföra. Bl.a. är det målning av förrådsplanken i sidogångarna och åtgärdande av blåsbildning i golvfärgen som skall utföras. Detta arbete kommer att utföras med början under januari. Vi återkommer med information om när arbetet skall utföras i respektive hus.

Vi i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar er alla en riktigt

God Jul

och ett
 

Gott Nytt År

 

 

STYRELSEN INFORMERAR OKTOBER 2014
Visst går väl tiden fortare nu än förr? Halva oktober har redan passerat, träd och buskar är på väg att avlövas, lamporna har börjat tändas i fönstren och tidningarna fylls allt mera av annonser om ”Skånes bästa julbord”. Det börjar kanske så smått bli dags att fundera på julklappsköp m.m..

Här kommer lite färsk information från styrelsen.

UTÖKNING AV VÅR SOPSORTERING
Som du kanske redan noterat finns det numera kärl för småelektronik, lampor och lysrör på sopgården vid gaveln på Domaregatan 1. Lampor och lysrör vet ju alla vad det är, men småelektronik vad menas med det. Jo, det är elektriska apparater såsom datorer, skrivare, mobiltelefoner, TV- och videoutrustning, mindre hushållsapparater, belysningsarmaturer, elektriska verktyg, kameror och mycket mer

RENGÖRING AV SOPKÄRL
För att undvika dålig lukt i och kring våra sopskåp vid entréerna kommer rengöringen av kärlen att utökas. Kärlen för restavfall kommer att rengöras tre gånger per år och kärlen för organiskt avfall sex gånger per år. Med denna åtgärd hoppas och tror vi att luktproblemen kommer att minimeras.

FÅLLA FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL
Vår fålla för trädgårdsavfall är nu klar. Några små justeringar återstår dock. Tidigare har ju vårt trädgårdsavfall deponerats på marken utanför 4:ans norra gavel, vilket inte sett speciellt snyggt ut. Detta kommer vi nu att slippa.

VINDSKYDD VID UTEPLATS
Uteplatsen mellan 4:an och 6:an har fått ett vindskydd likt de som finns på övriga gårdar. Plantering av lämpliga växter kommer göras under hösten på båda sidor om vindskyddet så att det blir snyggt och inbjudande till kommande år. Detta arbete är beställt av HSB Trädgård.

INKOPPLING AV VÄRMEKULVERTTÖR
Detta arbete är i stort sett klart. Dock har vi råkat ut för problem med värmetillförseln i några lägenheter, vilket vi givetvis beklagar. Problemen är av sådan art att vi tyvärr inte kunnat förutse dessa. Både Imtech och EVU arbetar med att lösa problemen. Hör av dig till Göran Svärd, tel. 073-800 35 20, om du upplever att du har problem med värmen.

FÖRENINGSSTÄMMA

Vi vill informera om att årets föreningsstämma går av stapeln onsdagen den 26 november kl. 18.30. Skriv in detta i din kalender redan nu så du inte bokar in något annat då. Möteshandlingar delas som vanligt ut senast 14 dagar innan stämman.

CONTAINER DEN 5 NOVEBMBER

Det händer alltför ofta att det hamnar allehanda avfall, t.ex. möbler, elektriska apparater, radio- och TV-apparater, gamla cyklar, byggnadsavfall m.m. i och vid de stora sopkärlen på vår sopgård vid Domaregatan 1. Detta innebär att vi får betydligt dyrare kostnader för sophanteringen än nödvändigt då
kärlens innehåll då inte räknas som källsorterat. Ovan nämnda exempel på avfall får absolut inte kastas i dessa sopkärl. Dessa kärl är endast avsedda för större hushållssopor som blir över när man källsorterat tidningar och förpackningar av glas, metall, plast, papper samt organiskt avfall och numera även lampor/lysrör och småelektronik.

För att ge dig möjlighet att bli av med denna typ av avfall, vi kan kalla det grovsopor, så kommer en container att ställas upp vid gatugaveln till Domaregatan 8 ONSDAGEN DEN 5 NOVEMBER
Containern kommer att stå kvar över helgen och tas bort måndagen den 10 november. Passa nu på att städa alla era gömmor och gör er av med allt onödigt som ni ändå inte använder. Vi förutsätter att alla respekterar ovanstående ordning så att vi får de olika soporna på rätt ställe och i rätt sopkärl i fortsättningen.

Vi önskar er alla en skön fortsättning på hösten
Styrelsen

 

STYRELSEN INFORMERAR AUGUSTI 2014STYRELSEN INFORMERAR MARS 2014

STYRELSEN INFORMERAR DEC. 2013
Lucia har nyss varit och hälsat på och jul- och nyårshelgerna står för dörren!
Vädret har tyvärr varit minst sagt blåsigt och regnigt den sista tiden, inte något önskeväder man vill ha i julmånaden precis! Belysningen i träd och planteringar, lägenhetsfönster och på balkonger/altaner sprider dock trevnad och ljus kring oss i vintermörkret. Den 21 inträffar vintersolståndet, sen går vi mot ljusare tider igen! Härligt!
Apropå ljus – du lämnar väl inga levande ljus tända i rum där du inte vistas!
Och hur är det ställt med brandvarnaren? När testade du funktionen senast?Här nedan följer lite aktuell information.

Föreningsstämman
Årsstämman gick av stapeln den 27 november. Det fanns 48 röstberättigade medlemmar närvarande, vilket var 8 fler än på föregående stämma.

Förutom de sedvanliga mötespunkterna behandlades fem stycken motioner.
Beträffande motion 1, angående debitering av vatten, beslutades efter votering med rösterna
26 mot 16 i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Beträffande motion 2, angående garage och parkering, beslutade stämman att uppdra åt
styrelsen att hantera frågan på lämpligt sätt.

Beträffande motion 3, angående ordningsregler, beslutade stämman att uppdra åt styrelsen
att hantera frågan på lämpligt sätt.

Beträffande motion 4, angående komplettering av sopgården med kärl för småelektronik och lampor,
beslutade stämman att uppdra åt styrelsen att hantera frågan på lämpligt sätt.

Beträffande motion 5, angående skapande av handledning för föreningens valberedning, beslutade
stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att uppdra åt styrelsen att medverka till att en
handledning tas fram i enlighet med intentionerna i motionen samt att en arbetsgrupp skapas
för ändamålet och att Jan Karlsson skall leda denna.

Efter stämman blev det dags att äta en god smörgås och ha lite trevligt prat med grannarna.
10 stycken skraplotter lottades också ut bland närvarande medlemmar.
Styrelse, revisorer och valberedning

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte ser den nya styrelsen
ut som följer:
Ordförande:          Göran Svärd         Domaregatan 8 D
Vice ordförande:   Robin Edman        Domaregatan 10 C
Sekreterare:          Jonna Tapper        Domaregatan 6 C
Vice sekreterare:   Lena Sommarin     Domaregatan 8 A
Ledamot:              David Jaxmar        Domaregatan 6 D
Ledamot:              Anna Ingers          Domaregatan 2 E
Ledamot:              Anna Lindgren      Domaregatan 2 C
Studieorganisatör:  Robin Edman       Domaregatan 10 C

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs:
Revisor: Ingrid Åkesson Domaregatan 4 C
Revisorsuppleant: Vakant

Till fullmäktige till HSB Nordvästra Skånes stämmor utsågs:
Ordinarie: Göran Svärd
Suppleant: Robin Edman

Valberedning:
Valberedningen har bestått av Anders Liljenström, sammankallande, och Lars-Magnus Larsson.
Anders Liljenström hade avböjt omval på grund av personliga skäl.
För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Lars-Magnus Larsson och nyvaldes
Mikael Fagerhov. Lars-Magnus Larsson utsågs till sammankallande.
Ovanstående uppgifter angående styrelsen m.fl. kommer som vanligt även att finnas uppsatta
på anslagstavlorna i trapphusentréerna.

Nya entrémattor
De torkmattor som fanns i trappentréerna började bli gamla och slitna. De var inte heller särskilt
effektiva att torka av skorna på, speciellt inte under vintertid.
När styrelsen diskuterade vad vi skulle ha istället konstaterades att det mest lämpliga var textilmattor.
Förutom att de är effektiva beträffande smuts och fuktupptagning ger de ett trevligt och ombonat
intryck i våra entréer.
Kontakt togs med tre företag med entrémattor på sitt program. Av dem valde vi att samarbeta med
Liisa Entrémattor AB. Dels på grund av att det är ett Helsingborgsföretag, dels för att de hade det
bästa priset och, enligt vår uppfattning, den snyggaste mattan. Kostnaden är 144 kr/månad och trappa.
I priset ingår hyra av matta samt utbyte till en ren matta var fjärde vecka. Väl värt pengarna anser vi.

Målning av källargångar
Det kan konstateras att våra källargångar är i stort behov av ommålning. Vi håller därför på att ta in
anbud på målning av golv, väggar, tak och snickerier. Fyra stycken målerientreprenörer är tillfrågade.
Detta arbete kommer att utföras under vintern. Vi återkommer med mer information om när arbetet
skall utföras i respektive hus.

Belysning i stenparti
Nu är installation av belysning i stenpartiet mellan 10:an och 12:an beställd. För bästa ljusfördelning
kommer fyra stycken dubbla belysningsarmaturer att placeras på lämpliga ställen i stenpartiet.
I skrivande stund pågår arbetet med installationen som skall vara klar under vecka 51, dock med
reservation för vädret. Detta innebär att vi får ytterligare en ljuspunkt i vår utemiljö att glädjas åt,
dessutom lagom till jul- och nyårshelgerna.

Vi i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År
Än en gång, håll koll på de levande ljusen!

STYRELSEN INFORMERAR AUGUSTI 2013

Nu lider augusti månad mot sitt slut och för de allra flesta har semestrar och annan ledighet tagit slut,
m.a.o. börjar tillvaron så sakteliga att återgå till det normala igen. Efter en otroligt fin sommar ser vi
nu framemot en förhoppningsvis lika härlig höst.

Efter sommaruppehållet är det nu dags för lite färsk information från styrelsen.

Ingen avgifts- och hyreshöjning den 1 oktober 2013
På grundval av budget och 10-årsprognos har styrelsen beslutat att inte höja nu utgående årsavgifter för lägenheter och hyror den 1 oktober 2013.
Anledningen till detta är att respektive lägenhet själv skall betala för sin faktiska vattenförbrukning,
så kallad individuell mätning. Detta kan du läsa mer om nedan.

Planteringarna
En ny plantering i form av ett stenparti har anlagts på gården mellan 10:an och 12:an. Detta kommer
att utgöra ett mycket trevligt och vackert inslag i gårdsmiljön. Som med all nyplantering måste man ju
tänka på att det dröjer några år innan växter m.m. kommer till sin fulla rätt. Sedermera kommer belysning
att installeras i stenpartiet. Detta kommer att förhöja intrycket av planteringen ännu mer.

Som vanligt har vi gjort en inventering av våra planteringar tillsammans med HSB Trädgård. Speciellt
en del av rosenrabatterna längs entrégångarna är hårt åtgångna på en del ställen, men även en del av
de övriga planteringsytorna behöver åtgärdas och kompletteras. Detta arbete kommer till största delen
att utföras under hösten. Vad gäller rosenrabatterna kommer andra, mer tåliga, sorter att planteras.

Individuell mätning och debitering av vattenförbrukning
Som vi informerat om tidigare kommer individuell mätning av respektive lägenhets vattenförbrukning
att införas fr.o.m. 2013-09-01.

Detta innebär att var och en själv betalar för den faktiska mängd vatten man förbrukar. Att man betalar
för sin faktiska förbrukning, varken mer eller mindre, är ju en ur rättvisesynpunkt självklarhet.
Ett stort plus till är naturligtvis den positiva miljöpåverkan detta får med tanke på lägre vatten- och energiförbrukning.
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att den totala vattenförbrukningen minskat
med så mycket som 25 % när man infört individuell mätning.

Så här kommer det att gå till:
Vattenmätarna i respektive lägenhet, en för kallt och en för varmt vatten, registrerar hur mycket
vatten man förbrukar.

Mätvärdena samlas fortlöpande in av Minol Mätteknik AB och sparas av dem. Minol, som vi valt
att samarbeta med, är ett företag med mycket stor erfarenhet av denna typ av mätningar.

Minol skickar i sin tur förbrukningsvärdena för respektive lägenhet till HSB Nv Skåne månadsvis. 

Vattenkostnaden kommer sedan att månadsvis debiteras på respektive lägenhets ordinarie avgiftsavier (hyresavier) av HSB Nv Skåne.

Då avgiftsavierna delas ut kvartalsvis kommer det att uppkomma en förskjutning av vatten-debiteringen. Eftersom avierna för oktober – december delas ut i mitten på september kan ju
inte några vattenkostnader finnas med på dessa. Därför kommer vattendebiteringen för september månad att finnas med på avin för januari, debiteringen för oktober månad på februariavin o.s.v.,
alltså med en förskjutning på 4 månader.

Så här mycket kommer det att kosta:
Den vattenkostnad som debiteras kommer att vara preliminär. Detta beror på att uppvärmnings-kostnaden för varmvattnet varierar över året, fjärrvärmekostnaden är minst på sommaren och högst
på vintern, samt att det kan ske taxeförändringar under året. En gång om året, i september, kommer
en årsavräkning att göras. Denna kommer att visa om man betalt rätt, för mycket eller för lite. Kostnadsreglering kommer därefter att ske.

De kostnader, vilka är preliminära, som kommer att debiteras fr.o.m. 2013-09-01 är följande:

Kallvatten:    28 kr/m3
Varmvatten:  54 kr/m3

Med utgångspunkt från föregående års förbrukningssiffror blir genomsnittskostnaden för vattnet
ca 180 kr/lägenhet och månad. Detta är naturligtvis en kostnad som i verkligheten kan variera
både uppåt och neråt beroende på respektive lägenhets verkliga förbrukning.

Hur kan jag kontrollera att den debiterade förbrukningen är rätt
Man kan göra detta på följande två sätt:

-  Manuell avläsning av vattenmätarna i lägenheten eller genom        
-  Inloggning på Minols hemsida

Inloggningsuppgifterna för just din lägenhet hittar du på bifogat informationsblad från Minol.

Hör gärna av dig till Göran Svärd om det är något du undrar över.

Motioner
Sist men inte minst vill vi påminna om att, enligt föreningens stadgar, eventuella motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober.

Vi önskar er alla en varm och skön sensommar

Styrelsen

 

STYRELSEN INFORMERAR MARS 2013

NYTT AVTAL MED COMHEM.
Föreningen har tecknat nytt avtal med Comhem. Det nya avtalet, som börjar gälla 2013-04-01,
innebär en hel del fördelar för oss, både ekonomiska och innehållsmässiga. Ekonomiskt är avtalet billigare per månad trots att grundutbudet till lägenheterna utökas med en del digitala kanaler. För dig som privatperson blir det också billigare i det fall du redan köper, eller kommer att köpa, fler kanaler av Comhem än dem som ingår i grundutbudet. Mer om detta hittar du i redan mottaget kuvert från Comhem.

FÖRENINGEN STARTAR EGEN JOURTJÄNST.
Naturligtvis kan det inte undvikas att fel uppstår även under kvällar och helger. Därför anlitar föreningen jourtjänst via HSBs felanmälan, tel. 19 95 90.

Avsikten med föreningens egen jourtjänst är att man skall få hjälp med akuta reparationer som omedelbart måste utföras. Alltså endast för reparationer som inte kan anstå till nästkommande arbetsdag!

För att undvika att du drabbas av onödiga kostnader, varje jourutryckning kostar minst 1 500 kr, skall du alltid försöka få kontakt med någon av personerna på föreningens egen jourlista innan du anlitar jourtjänsten via HSBs felanmälan. Personerna på jourlistan är f.n. följande:

1.

Göran Svärd

Domaregatan 8 D

Tel. 073-800 35 20

2.

Robin Edman

Domaregatan 10 C

Tel. 070-525 24 58

3.

Martin Svensson

Domaregatan 10 B

Tel. 010-470 86 76

Jourlistan finns även anslagen på namntavlorna i entréerna.

            OBS! Är ingen av ovanstående personer anträffbar skall du naturligtvis kontakta jouren om du
            bedömer att felet är akut. Till exempel om läckage uppstår så att vatten forsar ut etc.

Om du kopplar in jouren utan att först försökt kontakta ovanstående personer och det visar
sig att felet inte var akut kommer du själv att få betala kostnaderna för utryckningen!

MEDLEMSFÖRDEL.
Nu finns det möjlighet för våra medlemmar att kostnadsfritt få hjälp av en jurist! Se PDF.

STYRELSEN INFORMERAR JANUARI 2013

Vi befinner oss redan i månadsskiftet januari/februari. Hoppas du haft sköna och trevliga
jul- och nyårshelger. Januari har likt december bjudit på en hel del snö som dock i skrivande stund har regnat bort. Det har även blivit dags att släcka våra ljusslingor i träden för säsongen.
Positivt är ju att dagen förlängts med över en timme sedan vintersolståndet i december!

Det har blivit dags för lite aktuell information om bl.a. det stundande vattenledningsbytet.

Vattenledningsbyte

Nu är det dags att påbörja arbetet med att byta ut våra vattenrör. Av de fyra entreprenörer som tillfrågats beträffande anbud på jobbet har Bravida lämnat det bästa anbudet. Vi hade den första inledande träffen med dem den 30 januari då allehanda praktiska frågor diskuterades. Nästa möte skall vi ha redan den 6 februari då vi bl.a. har utlovats en tidplan för det fortsatta arbetet.

Bravida har som mål att hela arbetet skall vara klart innan semestern. Detta innebär att de kommer att påbörja arbetet redan den 4 februari. Då kommer man att starta med den del av de arbeten som skall utföras i våra källare. Du kommer inte att märka av detta arbete i din lägenhet på annat sätt
än kanske ljudmässigt. Vattenförsörjningen kommer att fungera precis som vanligt!

Så fort vi fått en beräknad tidplan m.m. kommer vi att inbjuda till ett antal informationsträffar, då
vi kommer att lämna fyllig information angående det fortsatta arbetet. Givetvis får du då också
möjlighet att ställa frågor och få svar på det du eventuellt undrar över. Inbjudan till dessa träffar kommer snart i din brevlåda.

Förutom vattenledningsbytet kommer nya rörkulvertar att förläggas mellan husen. Vi passar på att göra detta samtidigt då nuvarande kulvertar är över 50 år gamla vilket innebär att risken för läckage, med höga kostnader som följd, är mycket stor. De nya kulvertarna kommer att förläggas norr om husen, vilket innebär att det blir mycket liten påverkan beträffande altaner och gårdsmiljö. De gamla kulvertarna låter vi ligga kvar i marken utan att de har någon särskild funktion. Detta arbete kommer att påbörjas så snart det är möjligt med tanke på markförhållandet.  

Ny trapphusbelysning

Våra belysningsarmaturer i trapphusen börjar sjunga på sista versen. Det går inte längre att få tag
i kupor till lampetterna, i en del trappor har dessa gått sönder och saknas vilket ser mycket tråkigt ut. Vi måste också fortlöpande byta ut de rektangulära armaturerna när dessa går sönder. Vi har därför tittat på möjligheten att ersätta alla befintliga armaturer med nya armaturer med s.k. LED-lampor. På prov har därför sådana satts upp på entréplanet i trappa 8 A med, som vi tycker, mycket gott resultat. Fördelen med de nya armaturerna, förutom att de är snygga, är att de är mycket energisnåla. De som ersätter lampetterna förbrukar t.ex. endast 15 W jämfört med befintligas 60 W
och de som ersätter de rektangulära armaturerna förbrukar 30 W jämfört med befintligas 72 W. De
nya armaturerna har dessutom en inbyggd rörelsedetektor. Detta innebär att går ner på ”sparlåga” och endast förbrukar 4 W när ingen rör sig på de olika våningsplanen. LED-lampan har en brinntid på ca 20 000 timmar, vilket motsvarar en livslängd på ca 5-6 år enligt våra förhållanden.

På grundval av ovanstående har styrelsen beslutat att samtliga befintliga belysningsarmaturer i trapphusen skall bytas ut till nya med LED-lampor. Genom denna åtgärd kommer vi att göra en betydande kostnadsbesparing beträffande energiförbrukning och framtida reparation och underhåll. Vi skall heller inte bortse från de positiva miljöaspekter bytet innebär.
Gör gärna ett studiebesök i 8 A och se hur fint det blir!

Detta var allt för nu / Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR DECEMBER 2012

December har bjudit på en hel del snö som nu har regnat bort.
Ljusslingorna i träden och belysningen i planteringar,
lägenhetsfönster och på balkonger/altaner sprider trivsamt ljus kring oss i vintermörkret.
Det nalkas också mera ljus i mörkret

– fredagen den 21 inträffade vintersolståndet, nu går vi mot ljusare tider igen! Härligt!

Apropå ljus – du lämnar väl inga levande ljus tända i rum där du inte vistas!
Och hur är det ställt med brandvarnaren? När testade du funktionen senast?

Nedan följer lite aktuell information.

Föreningsstämman

Årsstämman gick av stapeln den 28 november. Det fanns 40 röstberättigade medlemmar närvarande, vilket var 11 färre än på föregående stämma.

Förutom de sedvanliga mötespunkterna behandlades två stycken motioner.

Beträffande motion 1, angående låsning av entréportarna, beslutades i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Beträffande motion 2, angående förslag om förändring av utemiljön mellan Domaregatan 10
och 12, beslutade stämman i enlighet med styrelsens svar på motionen
-   att boulebanan tas bort och ersätts med gräsmatta och en, för platsen, lämplig plantering
     med belysning för att erhålla en trivsammare utemiljö. En läplantering med för ändamålet
     lämpliga buskar bör också göras bakom den befintliga uteplatsen/pergolan samt
-   att besluta avslå önskemålet i motionen beträffande en avgränsande buskplantering längs
     vår tomtgräns mot kommunens gräsmatta mellan Domaregatan 10 och 12

Efter stämman blev det dags att äta en god smörgås och ha lite trevligt prat med grannarna.
10 st skraplotter lottades också ut bland närvarande medlemmar.

Styrelse, revisorer och valberedning

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte ser den nya styrelsen
ut som följer:

Ordförande:                Göran Svärd                Domaregatan 8 D
Vice ordförande:         Robin Edman               Domaregatan 10 C
Sekreterare:                Anna Ingers                 Domaregatan 2 E
Vice sekreterare:         Lena Sommarin           Domaregatan 8 A
Ledamot:                    David Jaxmar               Domaregatan 6 D
Ledamot:                    Martin Svensson         Domaregatan 10 B
Ledamot:                    Joachim Eriksson        Domaregatan 8 C
Studieorganisatör:       Robin Edman              Domaregatan 10 C           

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs:

Revisor:                            Ingrid Åkesson          Domaregatan 6 C
Revisorsuppleant:              Birgitta Svensson      Domaregatan 10 A

Till fullmäktige till HSB Nordvästra Skånes stämmor utsågs:

Ordinarie:         Göran Svärd
Suppleant:       Robin Edman

Valberedning:

Valberedningen hade bestått av Anders Liljenström, sammankallande, Jan Karlsson och
Louise Lindehoff.  

Jan Karlsson avböjde omval på grund av personliga skäl och Louise Lindehoff har avsagt
sig uppdraget på grund av avflyttning från föreningen.

För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Anders Liljenström och nyvaldes
Lars Magnus Larsson. Anders Liljenström utsågs till sammankallande.

Ovanstående uppgifter angående styrelsen m.fl. kommer som vanligt även att finnas uppsatta på anslagstavlorna i trapphusentréerna.

Vattenledningsbyte

Som vi tidigare informerat om börjar vi närma oss tidpunkten då det är dags att byta ut våra vattenrör
för tappvatten eftersom de befintliga rören börjar bli igensatta invändigt.

Med anledning av detta skickades en anbudsförfrågan ut till ett antal rörentreprenörer under november.
Anbuden har nu kommit in och håller på att utvärderas gentemot varandra. När detta är gjort kommer
den rörentreprenör att väljas som har lämnat det bästa anbudet. Samtal kommer därefter att hållas med den utvalda entreprenören då bl.a. tidplan m.m. skall fastställas. Vi räknar med att detta arbete skall vara klart under januari. När alla eventuella frågetecken är uträtade kommer vi att kalla till ett antal informationsmöten där vi kommer att berätta mer om hur arbetet kommer att utföras. Vi återkommer med särskild inbjudan till dessa. 

OBS! Vi har tidigare nämnt att de nya rören troligen skulle dras upp i köken. Så blir inte fallet!
            P.g.a. byggnadstekniska förhållanden är detta inte möjligt. Därför kommer de istället att
            dras upp i klädkamrarna. Står du i begrepp att renovera badrummet eller köket? Hör i så
            fall av dig snarast till Göran Svärd för vidare information.

Vi i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar er alla en riktigt
Gott Nytt År

Än en gång, håll koll på de levande ljusen!

 

STYRELSEN INFORMERAR AUGUSTI 2012

Nu är augusti månad snart slut, dock verkar det som om vi kanske får behålla en del av sommarvärmen
ett tag till. Sköönt!! Tids nog gör hösten sitt inträde, men den har ju sin tjusning den med.
Under sommaren har det inte hänt så mycket i föreningen, då skall man ju njuta av ev. ledighet, sol, bad,
och kanske en liten semestertripp, men nu börjar allvaret göra sig påmint igen så här kommer lite aktuell information.

Målning av garageportar
Som du säkert redan sett håller garageportarna på att få en välbehövlig uppfräschning. De har ju faktiskt inte blivit målade sedan de sattes in för 22 år sedan! Och riktigt snyggt blir det också tycker vi.

Borttagning av träd
Hängpilen vid lekplatsen mellan 6:an och 8:an har tagits bort under sommaren. Anledningen till detta
var att trädet angripits av röta inne i stammen varför det fanns risk för att det skulle falla omkull av sig
själv. Det är givetvis alltid bättre att förekomma än att förekommas!

Planteringarna
Tyvärr har den gångna och snöfattiga vintern satt sina spår i våra rabatter. En inventering har därför
gjorts tillsammans med HSB Trädgård. Speciellt rosenrabatterna längs entrégångarna är hårt åtgångna
på en hel del ställen, men även övriga planteringsytor behöver åtgärdas och kompletteras. Detta arbete
kommer till större delen att utföras under hösten. Vad gäller rosenrabatterna kommer delvis andra,
mer tåliga, rosor att planteras.

Avgifts- och hyreshöjning den 1 oktober 2012, 3 %
På grundval av budget och 10-årsprognos har styrelsen beslutat att höja nu utgående årsavgifter för lägenheter samt hyror för lokaler, garage, parkeringsplatser och moped & cykelplatser med 3 % den
1 oktober 2012.

Anledningen till höjningen är ökade driftskostnader samt en ökad reservering till fonden för yttre underhåll för att föreningen ska vara förberedd inför framtida underhåll.

Observera att hyrorna kommer att avrundas uppåt till närmaste hel 10-krona.

Allmänna källarutrymmen
I våras gjordes en städning av samtliga källargångar m.fl. utrymmen. Då påtalades det med skärpa
att inga föremål i fortsättningen fick ställas i källargångarna! Och vad händer? Jo, det dröjde tyvärr inte länge förrän det ställdes allehanda saker i gångarna i några av husen. Mycket dålig stil, rentav nonchalant! Naturligtvis gäller våra ordningsregler alla boende i föreningen! Skärpning!

Motioner
Sist men inte minst vill vi påminna om att, enligt föreningens stadgar, eventuella motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober.

Vi önskar er alla en varm och skön sensommar

Styrelsen

 

STYRELSEN INFORMERAR DECEMBER 2011

Oj vad tiden går! Vi befinner oss redan i andra halvan av december, Lucia är

passerad och jul- och nyårshelgerna närmar sig med stormsteg. Vädret har varit

blåsigt och regnigt, inte något önskeväder i julmånaden precis! Ljusslingorna i

träden sprider dock lite trivsamt ljus kring oss. Men det nalkas mera ljus i mörkret

– torsdagen den 22 inträffar vintersolståndet, så då går vi mot ljusare tider igen!

Härligt! Apropå ljus – tänk på att inte lämna levande ljus tända i rum där du inte

vistas! Och hur är det ställt med brandvarnaren? När testade du funktionen senast?

 

Föreningsstämman

 

Årsstämman gick av stapeln den 29 november. Det fanns 51 röstberättigade medlemmar närvarande,

vilket var något fler än på föregående stämma. Positivt!

 

Förutom de sedvanliga mötespunkterna beslutade. stämman att föreningen skulle ansluta sig till HSB kod för bostadsrättsföreningar. Denna kod är utformad särskilt för bostadsrättsföreningar och utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning, HSB Kod för föreningsstyrning och HSBs värderingar. Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemsstyrning och en väl fungerande styrning av bostadsrättsföreningen.

 

Beträffande motion 1 beslutades att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att på något sätt skapa fler biluppställningsplatser inom området. Beträffande motion 2 beslutade stämman i enlighet med styrelsens svar att avslå motionen.

 

Innan stämman avslutades avtackades avgångna styrelseledamöter med en liten gåva och blommor för det arbete de lagt ner för föreningen. Efter stämman blev det dags att äta en god smörgås och ha lite trevligt prat med grannarna.

 

Styrelse, revisorer och valberedning

 

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte ser den nya styrelsen ut som följer:

 

Ordförande                        Göran Svärd                          Domaregatan 8 D

Vice ordförande                 Robin Edman                         Domaregatan 10 C

Sekreterare                        Anna Ingers                           Domaregatan 2 E

Vice sekreterare                 Lena Sommarin                     Domaregatan 4 A

Ledamot                             David Jaxmar                        Domaregatan 6 D

Ledamot                             Martin Svensson                    Domaregatan 10 B

Ledamot                             Joachim Eriksson                   Domaregatan 8 C

Studieorganisatör                Robin Edman                         Domaregatan 10 C

 

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs:

 

Revisor                               Ingrid Åkesson                      Domaregatan 6 C

Revisorsuppleant                Birgitta Svensson                   Domaregatan 10 A

                                                                                                     

Till fullmäktige till HSB Nordvästra Skånes stämmor utsågs:

 

Ordinarie:                           Göran Svärd

Suppleant:                          Robin Edman

 

Valberedning:

 

Valberedningen har bestått av Anders Liljenström, sammankallande, och Jan Karlsson. Arne Nilsson har

avsagt sig uppdraget under året på grund av personliga skäl. För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Anders Liljenström och Jan Karlsson samt nyvaldes Louise Lindehoff.

 

Ovanstående uppgifter angående styrelsen m.fl. kommer även att finnas anslagna på anslagstavlorna

i trapphusentréerna.

 

Nytt kabelnät

 

Nu är installationen klar beträffande Telias bredbandsnät. Det går alltså bra att ansluta sig till detta för

den som så önskar. Telia har ju redan kommit med en del erbjudanden, och det kommer säkert mer.

 

Än en gång vill vi framhålla att inget som rör TV-tittandet kommer att förändras.

 

Asfaltering av garageuppfarter och p-platser

 

Arbetet med asfalteringen av garageuppfarter och parkeringsplatser är nu klart. Det som återstår är numrering av p-platserna samt nya stolpar för skyltarna om att det är privat parkering.

 

I samband med linjeringen av p-platserna fick vi 2 st nya platser på köpet, en planerad och en beroende på ett missförstånd när linjeringen gjordes. De extra platserna utgör ett bra tillskott, om än marginellt, med tanke på parkeringssituationen på Domaregatan.

 

Papperspåsar för det organiskt avfallet

 

Nu är vårt lager av BioBag-påsarna, de vi använder till det organiska avfallet, slut. Nu är det de bruna papperspåsarna som skall användas istället. När du hämtar påsar nästa gång blir det alltså de nya påsarna du bär hem.

 

Hemsidan

 

Vi vill än en gång slå ett slag för vår hemsida! Du, som har möjlighet, har väl inte missat att besöka föreningens hemsida på Internet. Adressen är www.huslyckan.se.

 

Hemsidan är ett komplement till den skriftliga information som delas ut i brevlådorna eller sätts upp på anslagstavlorna.

 

Än en gång, glöm inte att släcka de levande ljusen!

 

Sist men inte minst vill vi i styrelsen tacka för det gångna året och önska er alla en riktigt

 

God Jul

och ett
 

Gott Nytt År

 

 

 

 

STYRELSEN INFORMERAR - OKTOBER 2011!

Efter en period med skönt sensommarväder verkar det som att hösten är i annalkande.
Trädens blad börjar skifta färg och falla till marken. Men hösten har ju sin tjusning den med.

 

Nedan finner du lite aktuell information.

 

Föreningsstämma, 2011-11-29

 

Tidigare år har vi haft vår föreningsstämma under februari, alltså 6 månader efter verksamhetsårets slut.
Vårt verksamhetsår omfattar tiden den 1 september – 31 augusti. Att ha föreningsstämma så

långt efteråt kan i mångt och mycket te sig lite konstigt. Anledningen har varit att det varit svårt att rent hanteringsmässigt klara av att bli klar med bokslutsarbetet, revision m.m. tidigare. Dessutom är december och delvis januari olämpliga månader att hålla stämma i beroende av jul- och nyårshelgerna. Då är det ju så mycket annat som upptar vår tid, både inför och efter helgerna. Därför har stämman förlagts till februari.

 

Beroende på ändrade rutiner har vi nu fått möjlighet att avhålla stämman tidigare. Vi vill därför redan nu informera om att styrelsen har beslutat att föreningsstämman för verksamhetsåret 2010-2011 skall avhållas

 

Tisdagen den 29 november 2011 kl. 18.30

 

Notera gärna datumet i din kalender redan nu! Kallelse/dagordning och övriga handlingar kommer som vanligt att delas ut i brevlådorna senast 14 dagar innan mötet.

 

Motioner till stämman

 

Vi vill påminna om att, enligt föreningens stadgar, ev. motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast

 

Måndagen den 31 oktober 2011

 

Valberedningen

 

På stämman skall bl.a. två stycken nya styrelseledamöter samt ny revisorsuppleant utses. Valberedningen är därför i full gång med att ta fram förslag på kandidater. Vi är övertygade om

att det finns en hel del personer i föreningen med kreativitet, kompetens och intresse av att vara

med och förvalta vår förening till allas vårt bästa. Om du känner att du gärna skulle vilja vara

med och påverka, eller kanske känner någon du tycker skulle passa, ta omgående kontakt med

Anders Liljenström i valberedningen. Du når Anders på tel. 070-518 20 59.

 

Sopgården vid Domaregatan 1

 

Som du säkert redan sett finns det ingen container i sopgården längre. Containern har ersatts med 4 st 1 000 liters plastkärl. Anledningen till att containern togs bort var att den var mycket rostangripen och hade stora hål i botten. Dessutom sparar vi ca. 12 000 kr/år genom att byta till plastkärl. Inte att förakta eller hur!

 

 

 

Nytt kabelnät

 

Som vi tidigare informerat om har föreningen tecknat avtal med Telia om installation av ett nytt kabelnät. Syftet är att öka valfriheten för medlemmarna att välja operatör för i första hand bredband och telefoni. Installationen skall ses som ett komplement till vårt nuvarande kabeldistribuerade utbud via ComHem. Arbetet med installationen har nu påbörjats. Första steget, dragning av fiberkabel in i

husen, är nu klart. Nästa steg är att dra kabel till från källarna fram till respektive lägenhet. Detta kommer dock att dröja ett tag eftersom man valt att färdigställa brf Ängslyckan först. Meddelande kommer att läggas i brevlådorna när det är dags att utföra installationen i lägenheterna.

 

Telia har anlitat NEA Installation AB för att utföra installationsarbetena. Det är alltså de som kommer att ”lappa” i brevlådorna när det blir dags.

 

Vi vill än en gång framhålla att inget som rör TV-tittandet kommer att förändras.

 

Asfaltering av garageuppfarter och p-platser

 

Upphandlingen av asfalteringen av garageuppfarter och parkeringsplatser är nu klar. Det blev PEAB som fick jobbet. Arbetet kommer att påbörjas under v. 41 och utföras i två etapper. Första etappen omfattar parkeringsplanen mellan 2:an och 4:an mot Helsingborgshem, p-platserna mot Elinebergsvägen samt p-platserna mellan 10:an och 12:an. Andra etappen omfattar resterande ytor, alltså garageinfarterna med angränsande p-platser.

 

Berörda garage- och p-platshyresgäster kommer att få besked om exakt tidpunkt för arbetet i brevlådorna.

 

Källardörrarna

 

Ibland händer det att källardörrarna, speciellt de som finns på husgavlarna, inte stänger och låser som de skall. Ur säkerhets- och trygghetssynpunkt är detta naturligtvis väldigt viktigt! Vi får därför be er att omgående felanmäla om du upptäcker att någon dörr inte går igen eller blir låst. Detta gäller naturligtvis även entrédörrarna.

 

Papperspåsar för det organiskt avfallet

 

F.n. använder vi BioBag-påsar till det organiska avfallet. En mycket smidig och lätthanterlig påse! Nu får vi tyvärr inte använda denna typ av påse längre beroende på att den tydligen orsakar problem i efterhanteringen på Filbornatippen. När vårt lager av BioBag-påsar är slut blir vi alltså tvungna att gå över till de bruna papperspåsarna istället. Ett betydligt sämre alternativ anser vi! När du hämtar påsar nästa gång blir det kanske de nya påsarna du bär hem.

 

Vi önskar er alla en riktigt skön höst!

 Styrelsen

_____________________________________________________

 

STYRELSEN INFORMERAR - AUGUSTI 2011!
Avgifts- och hyreshöjning den 1 oktober 2011 med 3%.
Styrelsen har beslutat att höja nu utgående årsavgifter för lägenheter och hyror för lokaler, garage, parkeringsplatser, samt moped & cykelplatser med 3% den 1 oktober 2011.
Anledningen till höjningen är ökade driftskostnader, samt en ökad reservering till underhållsfonden. Föreningen ska vara väl förberedd inför framtida underhåll.

Hyrorna kommer att avrundas uppåt till närmaste 5 krona.
 

 

Nedan finner du lite aktuell information.

Takarbeten

 Som du kanske noterat, vistades en del folk på taken för en tid sedan. Anledningen till detta var att vi utförde en kontroll av takbeläggningens täthet. Samtidigt åtgärdades eventuella skador. Taket är husets mössa och det är väldigt viktigt att detta håller tätt, speciellt för boende på tredje våning. Nu har vi tak som klarar även det kommande året och kanske ännu längre.

 

Vi kan dock konstatera att den befintliga takbeläggningen sjunger på sista versen. Enligt vår underhållsplan är det dags att byta ut ytskikten. Det kan därför bli aktuellt att utföra en sådan åtgärd nästa år eller året därpå. Då föreningen har en stark ekonomi, ser det ut som om vi skulle kunna klara kostnaden med egna medel, d.v.s. utan att behöva låna.

 

Nytt kabelnät         

 För att öka valfriheten för medlemmarna att välja operatör, i första hand för bredband och telefoni, har föreningen tecknat avtal med Telia om installation av ett nytt kabelnät. Installationen skall ses som ett komplement till vårt nuvarande kabeldistribuerade utbud via ComHem.

 

Det skall framhållas att Telia utför installationen utan kostnad för föreningen.

Nu undrar kanske någon, om vi inte skall ha kvar ComHem som TV-operatör. Det skall vi

naturligtvis ha.

 

 

Inget som rör TV-tittandet kommer att förändras.

Installationen av det nya kabelnätet kommer att ske i flera steg. Först skall kabeldragning m.m. göras i källarregionerna. Därefter skall kabel dras upp till våningsplanen. Sista steget är framdragning till samt montage av uttag i respektive lägenhet. Sedan är allt klart. Kabeldragningen kommer att göras så långt möjligt i redan befintliga kanaler i byggnaden. Det blir inga nya hål och synliga kablar som förfular i våra trapphus och lägenheter. Snyggt och propert ska det bli.

 

Telia har anlitat NEA Installation AB för att utföra installationsarbetena. De planerar preliminärt att komma igång under september/oktober. Meddelande kommer att läggas i brevlådorna när det är dags att utföra installationen i respektive lägenhet.

 

Utemiljön

Alla har väl noterat, att vi har en mycket välskött och prydlig utemiljö att glädjas åt och njuta av. Vi får mycket beröm, från både boende och besökare, för våra fina gårdar. Äras den som äras bör! Vi vill rikta ett stort tack till HSBs trädgårdsgrupp, som på ett mycket engagerat och förtjänstfullt sätt sköter om vår utemiljö. TACK!

 

Asfaltering av garageuppfarter och p-platser

 Vi kan konstatera att tidens tand gått hårt åt asfaltytorna framför garagen och på parkeringsplatserna!

Asfalten har torkat ut, vilket fått till följd att den spruckit på ett flertal ställen. Det har uppstått hål på de ställen där asfaltbitar fallit bort. Detta ser allt annat än snyggt ut! Garageinfarterna har skador som kan orsaka problem vid in- och utfart till och från garagen.

 

För att komma tillrätta med ovanstående, skall samtliga asfaltytor läggas om. Samtidigt skall nya limmade kantstenar ersätta de gamla, garagegolven direkt innanför garageportarna skall lagas och parkeringsräcken sättas upp framför parkeringsplatserna. Platserna kommer också att numreras.

 

Vi är i full gång med att ta in offerter. Går allt som planerat kommer arbetet att utföras efter sommaren.

 

Sopgården vid Domaregatan 1

 Tyvärr har det vid ett antal tillfällen under den senaste tiden placerats möbler, elektronikskrot m.m. på sopgården. Detta är sopor som inte får ställas där! Det finns tydliga anslag om vad som inte får kastas uppsatta på grinden sopgården. Man ställer sig osökt frågan om den/de som gjort sig av med soporna inte är läskunnig? Eller, ännu värre, ignorerar anslagna regler. Hur som helst är det ett oansvarigt beteende!

 

Här är några exempel på hur det sett ut. Ingen trevlig syn eller hur!
 

 

Förutom att det ser väldigt tråkigt ut, orsakar slarvet oss en hel del onödiga kostnader. Någon måste ju transportera bort skräpet. Pengar som vi naturligtvis kan använda på ett mycket bättre sätt!

 

Vi förväntar oss att alla följer våra regler i fortsättningen! Och som sagt, reglerna finns anslagna vid ingången till sopgården!

 

Sist men inte minst, önskar vi er alla en riktigt skön, solig och

avkopplande sommar!

 

Styrelsen